BRANDMELDSYSTEMEN

Brandmeldsystemen (NEN 2535)

Jaarlijks ontstaat voor vele miljoenen brandschade. Directe schade door het verloren gaan van panden en goederen, indirecte schade door bedrijven die na de brand niet meer in staat zijn de draad weer op te pakken. De schade wordt veroorzaakt omdat klanten in de sluitingsperiode voor een groot gedeelte bij de concurrent zijn terechtgekomen. Wat tegenwoordig ook een reƫle bedreiging is, dat de brand de computers vernietigt waarop alle klantgegevens zijn opgeslagen. Het bedrijf is dan zoveel informatie kwijt dat herstarten een moeilijke of onmogelijke taak blijkt. Brandveilig bouwen en elektronische preventieve maatregelen zijn dus een belangrijke zaak met meerdere aspecten.

Ontruimingssystemen (NEN 2575)

Bij calamiteiten in gebouwen waar zich dagelijks veel mensen bevinden, is het van levensbelang dat de ontruiming zo snel mogelijk in gang wordt gezet en soepel verloopt. Signalering tot ontruiming kan zowel door middel van een slow whoop als een gesproken-woordinstallatie in meerdere talen plaatsvinden.

Woningrookmelders (NEN 2555)

Voor nieuwbouw en renovatie woningen waarvoor na 1 januari 2003 een bouwvergunning is afgegeven, zijn optische rookmelders verplicht.
IBD kan u uitgebreid informeren over norm- en regelgeving, advies en projectering waar rookmelders geplaatst moeten worden.

IBD levert en installeert brandmeld- en ontruimingsinstallaties als woningrookmelders geheel conform NEN 2535, NEN 2575 en NEN 2555.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met IBD.