MELDKAMER

IBD werkt samen met de modernste meldkamers in Nederland.

Deze worden bemand door ervaren, goed opgeleide centralisten die direct reageren op elke alarmsituatie en vervolgens passende maatregelen treffen. Een meldkamer verwerkt dagelijks duizenden meldingen van uiteenlopende aard. Daarbij moet u denken aan, inbraak-, overval-, sabotage-, en brand-meldingen.

Maar ook uw apparatuur of bedrijfsprocessen kunnen in de gaten worden gehouden zoals uitval van koeling of netspanning. De beste oplossing voor nagenoeg elk incident is een snelle en adequate reactie.

Naast het verwerken van alarmmeldingen, het coördineren van de alarmopvolging (denk aan onmiddellijke controle ter plaatse na alarmmelding en standaard sluitrondes door een particuliere opvolgingsdienst) en de uitvoering van dienstverlening op afstand kan een meldkamer periodieke rapportages verzorgen. Een dergelijk rapportage verschaft inzicht in het functioneren van en de omgang met het systeem.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met IBD.